HT LỌC TỔNG ĐẦU NGUỒN UF CS 1.800L/H 3 TRỤ

Mua ngay